header image

Predsjednik Skupštine

blog image

Dragica Perović (rođ. Jaćimović), rođena je 28. 10. 1951. godine, u Kotoru. Diplomirani je pravnik, sa položenim stručnim, pravosudnim i advokatskim ispitom.

Profesionalnu karijeru započela je u SDK Filijali Kotor, gdje je, nakon položenog pripravničkog ispita, radila kao Viši pravni referent. Zatim je u kontinuitetu, počev od 1981. do 2002. godine, bila direktor organizaciono – pravnog sektora u Bokeljskoj osnovnoj Banci Kotor, kasnije Jugobanci AD Beograd, Filijali Kotor. A, od maja mjeseca 2002. godine, do januara 2004. godine, obavljala je, jednovremeno, poslove Sekretara Opštine Kotor i Sekretara sekretarijata za opšte upravne i skupštinske poslove.

Bila je u dva navrata poslanik u Skupštini RCG. Prvi put 1989. godine. Za vrijeme trajanja tog mandata bila je Predsjednik Odbora za društveno ekonomske odnose i politički sistem, član Zakonodavnog odbora i član više ad hoc tijela. Drugi poslanički mandat, obavljala je u vremenu od 2002. godine do 2006 godine. Nakon čega se nalazila na evidenciji nezaposlenih na Birou rada, u Kotoru, do 2010. godine, odakle je otišla u prevremenu penziju, sa 33. godine radnog iskustva. U dva navrata bila je i odbornik, u Skupštini opštine Kotor i to nakon lokalnih izbora, održanih 2008. i 2012. godine. Kao odbornik participirala je u više skupštinskih radnih tijela, a u prošlom sazivu bila je i Predsjednik Odbora za Statut i propise.

Takođe, od 1995. godine, pa sve do 2007/2008 školske godine, radila je i kao profesor - stručni saradnik, na predmetu pomorsko pravo u Pomorskoj školi, u Kotoru, po kom osnovu je bila i predavač na Pomorskom fakultetu, na ad hoc kursevima, za oficirska zvanja, kao i profesor – stručni saradnik iz više pravnih predmeta u Mješovitoj školi – smjer daktilografski, u Srednjoškolskom centru, u Kotoru.

Dragica Perović, politički je prepoznatljiva osoba, ne samo u Kotoru! Predsjednik je Demokratske srpske stranke, koja je od poslednjih oktobarskih izbora i jedan od konstituenata Demokratskog fronta, čiji je nosilac liste bila na oktobarskim lokalnim izborima i kandidat za poslanika u Skupštini CG.

A, u svom prvom obraćanju skupštini, između ostalog, istakla je:

»..........imaćete u meni iskrenog saradnika, a sve u svrhu poboljšanja sveukupnih uslova kvalitetnijeg, sigurnijeg i mirnijeg života u gradu Kotoru. Svim svojim bićem trudiću se da lokalni parlament, kao značajni dio lokalne vlasti, bude u funkciji boljeg života nas kotorana. Da lokalni parlament bude u funkciji zakona i zakonitosti!

Trudiću se, takođe, da zaživi i institut slobodne stolice, i ne samo to! Iskreno ću se zalagati da lokalni parlament bude pravi i efikasni zakonodavni servis izvršnoj vlasti u funkciji vraćanja povjerenja građana ............

Grad Kotor je civilizacijski prepoznat, u svakom pogledu. Kotor, je grad koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i Kotor zaslužuje da i kancelarija te renomirane međunarodne organizacije u Crnoj Gori, bude u Kotoru, a ne u Podgorici! Tolerancija i poštovanje različitosti je duboko ukorijenjena u nama. Stoga, dragi sugrađani, bez obzira na vaše nacionalno, vjersko i političko opredjeljenje, za sve vaše probleme za koje mislite da je rješenje moguće naći u lokalnom parlamentu vrata kabineta Predsjednika SO Kotor su širom otvorena........“

Na kraju, pozivam sve svoje kolege, nas 33 odbornika, na timski rad, da svi skupa domaćinski brinemo o našem Kotoru, na način što ćemo visokim stepenom saglasnosti donositi kvalitetne odluke i akta kojima ćemo unaprijediti naš grad. Kotor to zaslužuje! To od nas očekuju i naši sugrađani. Ne smijemo ih iznevjeriti! 
Učinimo da Kotor služi za primjer svima ostalima u Crnoj Gori ! “

Kontakt:
Telefon: 032/ 322-361
Fax: 032/ 322-360

E-mail: predsjednik.skupstina@kotor.me