header image

Javne rasprave Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije

POZIV NA JAVNU RASPRAVU - BUDŽET ZA 2014 GODINU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 28.11.2013. godine utvrdila Nacrte sledećih dokumenata:...

Saznajte više 28.11.2013.