header image

Javne rasprave Sekretarijata za opstu upravu

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE MZ I JAVNIH POSLOVA

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.09.2019.godine, donijela je Zaključak broj 11-14314 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama i Zaključak broj...

Saznajte više 02.10.2019.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2018 GODINA

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Saznajte više 01.10.2018.

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE

Na osnovu člana 2 Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor ( „Službeni list...

Saznajte više 27.10.2017.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2017

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Saznajte više 09.10.2017.

NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor. Javna rasprava biće otvorena 30...

Saznajte više 31.12.2013.

NACRT ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA OPŠTINE KOTOR

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 06. 11. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor, Javna rasprava biće otvorena...

Saznajte više 18.11.2013.