header image

Sve vijesti

blog 1

Javna tribina posvećena evroatlanskim integracijama

Juče je u Kotoru održana javna tribina o evroatlanskim integracijama, u prisustvu visokih zvaničnika, ministara, stranih ambasadora, predstavnika Vojske CG, političkih partija, istaknutih sportista...Javne tribine...

Saznajte više 23.09.2015.
blog 1

Opstina Kotor na plenarnoj sjednici Jadransko-jonske euroregije, Expo Milano 2015

Predstavnici Opštine Kotor učestvovali su u radu vanredne plenarne sjednice Jadransko jonske euroregije održane 21. septembra u 'Paviljonu Evropske unije' na univerzalnoj izložbi Expo Milano...

Saznajte više 23.09.2015.
blog 1

K O N K U R S (ponovni) za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2015.godinu

Na osnovu člana 7. stav 3 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija i tradicionalnih NVO u Opštini Kotor, /Sl. list...

Saznajte više 21.09.2015.
blog 1

JAVNA TRIBINA O EVROATLANSKIM INTEGRACIJAMA

Obavještavaju se građani, preduzetnici i pravna lica da Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO u saradnji sa Ambasadom Republike Slovačke u Crnoj Gori i...

Saznajte više 21.09.2015.
blog 1

Prijem za mažoretke udruženja “Fešta”

Danas je u Opštini Kotor organizovan prijem za mažoretke udruženja “Fešta”, koje su se nedavno vratile sa 17. Evropskog prvenstva u francuskom gradu Albi. Feštine...

Saznajte više 21.09.2015.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Poštovani sugrađani,Opština Kotor je donijela odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar...

Saznajte više 18.09.2015.
blog 1

Saopštenje iz Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

U ime Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, a u vezi zbora građana Dobrote povodom glasina o mogućoj izgradnji objekta na dijelu parcele 1995 KO...

Saznajte više 17.09.2015.
blog 1

Ambasadorka Republike Kipar u Kotoru

Ambasadorka Republike Kipar na nerezidentnoj osnovi, Nafsika Krousti, boravila je danas u zvaničnoj posjeti Kotoru. Ovom prilikom se susrela sa predsjednikom opštine Kotor dr Aleksandrom...

Saznajte više 17.09.2015.

„STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KOTORA“

OPŠTI REZIME: Gradski transportni sistem sa svojim performansama (efikasnost, kapacitet, brzina), tehnologijom, kvalitetom, troškovima (investicija i eksploatacije) i uticajem na životnu sredinu, predstavlja jedan od...

Saznajte više 16.09.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 15.09.2015.godine za radno mjesto Samostalni savjetnik III-dipl. pravnik na na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 22.08.2015.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne...

Saznajte više 11.09.2015.