header image

Javne nabavke

Službenica za javne nabavke: Dragana Kašćelan
Adresa: Stari grad 317
85330 Kotor
Telefon: 032/322-277 Faks: 032/322-277
e-mail: javne.nabavke@kotor.me

Pravilnici i forme dokumenata za podnošenje ponuda u postupku nabavki male vrijednosti: