header image

NACRT LOKALNOG ENERGETSKOG PLANA OPŠTINE KOTOR 2016 – 2025. GODINA

05.01.2016.
blog image

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 23.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina.

Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 07. 02. 2016. godine.

Centralna javna rasprava biće održana 08.02.2016. godine u 12 sati u Palati Bizant.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com.

PRILOG: