header image

JAVNA RASPRAVA - ODLUKA O VISINI KRITERIJUMIMA NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

01.08.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredtava za finansiranje sporta koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br: 11-10246 od 25. 07. 2019. godine stavljen na javnu raspravu u trajanju 15 dana.
Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 25. 007. 2019. godine i trajaće do zaključno sa 09. 08. 2019. godine.
Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta objaviće se na internet sajtu Opštine www.kotor.me.
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor (Palata Bizanti) 09. 08. 2019. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati.
Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Stručna Služba Skupštine Opštine Kotor ili na e-mail skupstina@kotor.me, do isteka roka za javnu raspravu.
Stručna Služba Skupštine će razmotriti primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Prilog: