header image

Javne rasprave Skupštine Opštine Kotor

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za...

Saznajte više 18.11.2013.