header image

ZAKLJUČAK JAVNE RASPRAVE O IZMJENI ODLUKE O LOKANIM KOMUNALNIM TAKSAMA

28.04.2016.
blog image

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o lokanim komunalnim taksama.
Navedeni Nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Učesnici javne rasprave će svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije. Primdjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti putem mail-a sekretarijatu za lokalne prihode budžet i finansije: prihodi@opstinakotor.com ili pisanim putem preko građanskog biroa.

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNIK,
Nikola Bukilica, s. r.

PRILOG: