header image

Javne rasprave Skupštine Opštine Kotor

ZAKLJUČAK - NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE BESPRAVNIH OBJEKATA

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 33 stav 1 Statuta opštine Kotor ("Službeni list opštine Kotor broj 3/04, "Službeni list Crne Gore...

Saznajte više 31.01.2018.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom br. 01-977 od 26.01.2018 godine utvrdio Nacrte sledećih dokumenata: Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Odluke o naknadi za komunalno...

Saznajte više 31.01.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU I RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 19. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ("Službeni list Opštine Kotor" br. 16/05, Službeni list Crne Gore - opštinski...

Saznajte više 30.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere 1. Zа člаnа Еtičkе kоmisiје mоžе biti izаbrаnо licе kоје: - pоsјеduје visоkе еtičkе vriјеdnоsti...

Saznajte više 05.10.2017.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za članoveEtičke Komisije za lokalne službenike i namještenike Za člana Etičke Komisije ne može biti izabrano lice koje je: -         izabrani predstavnik ili...

Saznajte više 05.10.2017.

ZAKLJUČAK JAVNE RASPRAVE O IZMJENI ODLUKE O LOKANIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 28.04.2016.

JAVNA RASPRAVA - ZAKLJUČAK O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština...

Saznajte više 19.11.2015.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za...

Saznajte više 18.11.2013.