header image

OBAVJEŠTENJE - GRAĐEVINSKI RADOVI

17.06.2019.

Poštovani građani, investitori i izvođači građevinskih radova obavještavamo Vas da u skladu sa odredbom Odluke o uređenju grada i naselja privodite završetku sve započete građevinske radove.
Članom 45. Odluke o uređenju grada i naselja (Sl.list Opštine Kotor, br.02/06; 05/09 i 34/11, 039/17 od 11.09.2017) je propisano da je zabranjeno u periodu 15.06. do 01.09. svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin Vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara.
Zabrana iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim i drugim objektima.
Nakon 15.06.2019. godine Komunalna policija Opštine Kotor će preduzeti službene radnje u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u smislu potpune primjene gore navedene Odluke.

NAČELNIK
Zoran Vučinović