Mjesna zajednica je dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave i oblik neposrednog učešća građana/ki u vršenju javnih poslova, koja se osniva radi zadovoljenja potreba i interesa lokalnog stanovništva i u kojoj se vrše poslovi koji su u funkciji zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa građana/ki.

U mjesnoj zajednici građani/ke odlučuju i učestvuju u odlučivanju o ostvarivanju lokalnih poteba i interesa u oblastima: uređenja naselja, stanovanja, zaštite potrošača, kulture, fizičke kulture, zaštite i unaprijeđivanja životne sredine, kao i drugim oblastima života i rada, u skladu sa statutom.

U mjesnoj zajednici građani/ke učestvuju u vršenju poslova lokalne samouprave, i to:

  • vođenjem evidencije o građanima/kama sa područja mjesne zajednice koje se bave poljoprivredom i izdavanjem potvrda koje nijesu u nadležnosti državnih i organa lokalne uprave (potvrda o zajedničkom domaćinstvu, potvrda o adresi stanovanja);
  • organizovanjem javnih tribina i javnih skupova radi razmatranja pojedinih pitanja od značaja za život i rad građana/ki;
  • predlaganjem mjera unaprijeđenja komunalne djelatnosti i komunalne higijene i namjenskog korišćenja javnih površina;

ukazivanjem na potrebe organizovanja i pružanja zdravstvene i drugih oblika zaštite i iniciranje kvaliteta usluga u ovoj oblasti.

MJESNA ZAJEDNICA STARI GRAD KOTOR

Parilo bb

Predsjednica Dragana Knežević

032-322-807

069/045-991

MJESNA ZAJEDNICA DOBROTA I

 Dom kulture

Predsjednik Dejan Adžić

069/050-345

Kancelarija, sekretarka Tatjana Crepulja

032/ 332-090

mzdobrota1@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA DOBROTA II

 Zgrada Bijelića Sv.Stasije

Predsjednik Biljana Pavličević

067/525-719

Zamj. predsjednika Zdenko Zarilo

069/546-095

Kancelarija, sekretar Slađana Dmitrić

032/520-039

mzdobrota2@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA ORAHOVAC

 Dom kulture

Predsjednik Vukica Gopčević

069/220-499

MJESNA ZAJEDNICA PERAST

 Vatrogasna stanica

Sekretar Ivan Brković

068/181-766

MJESNA ZAJEDNICA RISAN I MJESNA KANCELARIJA

 Prostorije MZ

Kancelarija, sekretar Zoran Stijepović

032/371-510

MJESNA ZAJEDNICA MORINJ

 Dom omladine

Predsjednik Željko Uljarević

068/700-551

Sekretar Ivan Brković

068/181-766

Kancelarija

032/520-388

MJESNA ZAJEDNICA DONJE KRIVOŠIJE

Član savjeta Nikola Odalović

069/356-469

Član Savjeta Miodrag Bato Odalović

069/042-110

MJESNA ZAJEDNICA GORNJE KRIVOŠIJE

 DOM KULTURE HAN

Predsjednik Ivan Samardžić

067/281-135

MJESNA ZAJEDNICA ŠKALJARI

 Dom kulture

VD predsjednik Edvard Kovačić

069/042-650

Kancelarija, sekretar Stanislavka Tomičić

032-325-734

MJESNA ZAJEDNICA MUO

 Prostorije bivše prodavnice «Napredak»

Predsjednik Milorad Mišo Krivokapić

069/217-327

MJESNA ZAJEDNICA PRČANJ

 Dom kulture

Predsjednik Zoran Brguljan

067/398-496

MJESNA ZAJEDNICA STOLIV

 Dom slobode

Predsjednik Borislav Mustur

069/046-524

MJESNA ZAJEDNICA KAVAČ

 Dom kulture

Predsjednik Jovan Čelanović

067/519-567

MJESNA ZAJEDNICA MIRAC

Predsjednik Vladimir Kašćelan

069/551-098

MJESNA ZAJEDNICA GORNJI GRBALJ

DOM KULTURE "BUDUĆNOST", NALJEŽIĆI

Predsjednik Željko Ćetković

068/078-320

Potpredsjednik Željko Odža

067/263-662

MJESNA ZAJEDNICA I MJESNA KANCELARIJA RADANOVIĆI

Predsjednik Milivoje Radanović

067/644-460

Kancelarija (za sve MZ u Grblju), sekretar Slavica Strahinja

032-363-043

MJESNA ZAJEDNICA LASTVA GRBALJSKA

prostorije O.Š. "Nikola Đurković"

Predsjednik Mihović Labud

067/642-911

MJESNA ZAJEDNICA VRANOVIĆI

Predsjednik Milivoj Petović

069/081-380

MJESNA ZAJEDNICA SAVINA

DRUŠTVENI DOM

Predsjednik Rade Popović

067/604-234

MJESNA ZAJEDNICA GLAVATIČIĆI - BIGOVA

DOM KULTURE

Predsjednik Marko Parapid

069/415-213