header image

Predsjednik Opštine

blog image

Vladimir Jokić, tridesetogodišnji diplomirani pravnik, za predsjednika Opštine Kotor izabran je 21. februara 2017. godine.

Najmlađi je predsjednik Opštine u modernoj istoriji grada. Rođen je u Kotoru. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kotoru sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na teorijsko-pravnom smjeru  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nagrađivan je na matematičkim takmičenjima; višestruki je pobjednik na regionalnim informatičkim konkursima, nagrađivan je na evropskim takmičenjima u istoj kategoriji; dodatno je diplomirao i bio pohvaljivan na Klinici za besjedništvo i retoriku Pravnog fakulteta u Beogradu. Govori engleski, služi se italijanskim jezikom. Učestvovao je na više seminara, konferencija i stručnih skupova.

Praksu i stručnu obuku obavljao je u „Ernst&Young“ Beograd 2012. godine na poslovima vezanim za radno, privredno i poresko pravo.  U periodu od 2010. godine do 2014. godine obavljao je poslove pomoćnika u advokatskoj kancelariji Petković u Beogradu gdje se posebno specijalizovao u oblasti privrednog i sportskog prava.

Od 2014. godine obavlja pravne poslove u knjigovodstvenoj agenciji „Jokić 4V” DOO iz Kotora.

Od 2012. godine je suvlasnik privrednog društva „ABPM Sport Agency” DOO iz Beograda koje pruža konsalting usluge u oblasti sporta, prava i privrede i razvija internet start-up projekte.

Vladimir Jokić je član Opštinskog odbora Demokrata Kotor i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.