header image

Predsjednik Skupštine

blog image

Dragica Perović (rođ. Jaćimović) rođena je 28. 10. 1951. godine u Kotoru. Diplomirana je pravnica sa položenim stručnim, pravosudnim i advokatskim ispitom.

Profesionalnu karijeru započela je u SDK Filijali Kotor gdje je, nakon položenog pripravničkog ispita, radila kao Viši pravni referent. Zatim je u kontinuitetu, počev od 1981. do 2002. godine, bila direktorica organizaciono – pravnog sektora u Bokeljskoj osnovnoj Banci Kotor, kasnije Jugobanci AD Beograd, Filijali Kotor. A od maja mjeseca 2002. godine do januara 2004. godine obavljala je, jednovremeno, poslove Sekretara Opštine Kotor i Sekretara sekretarijata za opšte upravne i skupštinske poslove.

Bila je u dva navrata poslanica u Skupštini RCG. Prvi put 1989. godine. Za vrijeme trajanja tog mandata bila je Predsjednik Odbora za društveno ekonomske odnose i politički sistem, član Zakonodavnog odbora i član više ad hoc tijela. Drugi poslanički mandat obavljala je u vremenu od 2002. godine do 2006. godine. Nakon toga se nalazila na evidenciji nezaposlenih na Birou rada u Kotoru do 2010. godine, odakle je otišla u prijevremenu penziju sa 33 godine radnog iskustva. U dva navrata bila je i odbornica u Skupštini opštine Kotor i to nakon lokalnih izbora održanih 2008. i 2012. godine. Kao odbornica participirala je u više skupštinskih radnih tijela, a u prošlom sazivu bila je i Predsjednik Odbora za Statut i propise.

Takođe, od 1995. godine pa sve do 2007/2008. školske godine, radila je i kao profesorica - stručna saradnica na predmetu pomorsko pravo u Pomorskoj školi u Kotoru, po kom osnovu je predavala i na Pomorskom fakultetu, na ad hoc kursevima, za oficirska zvanja, kao i profesorica - stručna saradnica iz više pravnih predmeta u Mješovitoj školi–daktilografski smjer, u Srednjoškolskom centru u Kotoru.

Dragica Perović, politički je prepoznatljiva osoba ne samo u Kotoru. Predsjednica je Demokratske srpske stranke koja je od posljednjih oktobarskih izbora i jedan od konstituenata Demokratskog fronta, čiji je nosilac liste bila na oktobarskim lokalnim izborima i kandidatkinja za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

U svom prvom obraćanju Skupštini, između ostalog, istakla je:

„…imaćete u meni iskrenog saradnika, a sve u svrhu poboljšanja sveukupnih uslova kvalitetnijeg, sigurnijeg i mirnijeg života u gradu Kotoru. Svim svojim bićem trudiću se da lokalni parlament, kao značajni dio lokalne vlasti, bude u funkciji boljeg života nas kotorana. Da lokalni parlament bude u funkciji zakona i zakonitosti!

Trudiću se, takođe, da zaživi i institut slobodne stolice i ne samo to! Iskreno ću se zalagati da lokalni parlament bude pravi i efikasni zakonodavni servis izvršnoj vlasti u funkciji vraćanja povjerenja građana…

Grad Kotor je civilizacijski prepoznat u svakom pogledu. Kotor je grad koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i Kotor zaslužuje da i kancelarija te renomirane međunarodne organizacije u Crnoj Gori bude u Kotoru, a ne u Podgorici! Tolerancija i poštovanje različitosti je duboko ukorijenjena u nama. Stoga, dragi sugrađani, bez obzira na vaše nacionalno, vjersko i političko opredjeljenje, za sve vaše probleme za koje mislite da je rješenje moguće naći u lokalnom parlamentu vrata kabineta Predsjednika SO Kotor su širom otvorena…

Na kraju, pozivam sve svoje kolege, nas 33 odbornika, na timski rad, da svi skupa domaćinski brinemo o našem Kotoru, na način što ćemo visokim stepenom saglasnosti donositi kvalitetne odluke i akta kojima ćemo unaprijediti naš grad. Kotor to zaslužuje! To od nas očekuju i naši sugrađani. Ne smijemo ih iznevjeriti! 

Učinimo da Kotor služi za primjer svima ostalima u Crnoj Gori! “

Kontakt:
Telefon: 032/ 322-361
Fax: 032/ 322-360
E-mail: predsjednik.skupstina@kotor.me