header image

ODLUKA O VISINI BUDETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA FINANSIRANJE REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA ZA 2018.GODINU

30.01.2018.

Odluka o visini budetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu