header image

ZAHTJEV ZA LOKACIJU ZA POSTAVLJANJE I PRODUŽENJE KORIŠĆENJA TERASE SA OBRAZLOŽENJEM

21.04.2017.
blog image

Zahtjev za lokaciju za postavljanje i produženje korišćenja terase