header image

Sve vijesti

Cjenovnik usluga parkiranja - parking Benovo

Na XIX sjednici Skupštine opštine Kotor, Odlukom br.11-14955 od 03.10.2014. godine, o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat.parc.21/1 i 21/2 KO Kotor -...

Saznajte više 22.10.2014.

Zaštita potrošača

OBAVJEŠTAVAJU SE fizička lica na području opštine Kotor, da potrebne informacije u cilju zaštite prava kao potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na...

Saznajte više 17.10.2014.
blog 1

Cjenovnik usluga parkiranja

Na XIX sjednici Skupštine opštine Kotor, Odlukom br.11-14955 od 03.10.2014. godine, o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat.parc.21/1 i 21/2 KO Kotor -...

Saznajte više 17.10.2014.

Obavještenje o poništenju javnog poziva

Poništava se javni poziv za dodjelu zvanja “POČASNI GRAĐANIN KOTORA” objavljen u dnevnim novinama “Dan“ i “Pobjeda” dana 29.09.2014 godine i na sajtu Opštine Kotor....

Saznajte više 16.10.2014.
blog 1

Zahvalnica Opštini Kotor

Gradsko vijeće Grada Županja  - Hrvatska,  je donijelo Odluku o dodjeli zahvalnice  Opštini Kotor za pruženu pomoć, usled poplava kojim je grad bio pogođen....

Saznajte više 16.10.2014.
blog 1

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor će se održati 15. 10. 2014. godine (srijeda) sa početkom u 19,00 časova....

Saznajte više 15.10.2014.
blog 1

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

U Strazburu se od 14. do 16. oktobra održava 27. sjednica Kongresa lokalnih I regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Sjednici Kongresa prisustvuje članica Delegacije Crne Gore...

Saznajte više 14.10.2014.
blog 1

Mapiranje radona u Crnoj Gori i unaprjeđenje nacionalnog sistema zaštite od radona

Tribina na temu „Mapiranje radona u Crnoj Gori i unaprjeđenje nacionalnog sistema zaštite od radona" koju organizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu...

Saznajte više 10.10.2014.
blog 1

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor

Nastavak XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor će se održati 14. 10. (utorak) 2014. godine sa početkom u 09,00 časova....

Saznajte više 10.10.2014.
blog 1

Seminar “Više nivoa upravlajnja”

U okviru ADRIGOV projekta koji se finansira iz IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, a u saradnji sa SDA Bocconi Univerzitetom, održan je trening na temu...

Saznajte više 10.10.2014.