header image

ODGOVORI IZ KABINETA PREDSJEDNIKA

05.08.2019.
blog image

Povodom pitanja postavljenih u emisiji Pitajte gradonačelnika, koja se odnose na rekonstrukciju i restauraciju crkava Sv. Franja i Sv.Josipa, iz kabineta predsjednika opštine Kotor je stigao odgovor:

“Crkva Sv. Franja, kat. parc. 6 KO Kotor II, i crkva Sv. Josipa kat. parc. 159 KO Kotor II su u vlasništvu Biskupskog ordinarijata Kotor. 

Radovi na rekonstrukciji i restauraciji crkve Sv. Franja, čija je namjena biblioteka, su pri kraju i trebalo bi da budu gotovi u bliskoj budućnosti.

Završeni su radovi na rekonstrukciji, konzervatorski radovi, polaganje podova, izrada galerije, prezentacije arheoloških nalaza. U toku je izrada enterijera i opreme (polica, vitrina).  

U biblioteku je ugrađen složeni sistem mašinskih instalacija koji će obezbjediti odgovarajuću mikroklimu za vrijednu arhivsku građu. Za sada nemamo informaciju o mogućem režimu posjeta ovoj biblioteci i u kojoj mjeri će ona biti otvorena za javnost.

Crkva Sv.Josipa izgrađena 1631. godine, zahtjeva ozbiljne restauratorske radove i iz tih razloga nije u funkciji. 

Nakon usvajanja Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, biće raspisan tender za godišnje održavanje (sanaciju, ugradnju novih) ograda i mobilijara”, saopšteno je iz kabineta predsjednika opštine Kotor.

Kada je riječ o rukohvatu uz stepenište od krivine Dončića prema Peluzici, precizirano je da će se po završetku tenderske procedure sagledati mogućnost za ugradnju rukohvata.