header image

ODRŽAN ZBOR GRAĐANA MZ STOLIV

19.12.2019.
blog image

Po drugi put sazvan Zbog građana MZ Stoliv održan je juče, 18.12.2019.godine u prostorijama Doma kulture “Niko Bilafer” u Stolivu u 17 časova.

Zboru su prisustvovala  32 punoljetna građanina sa prebivalištem na području MZ Stoliv.  Nakon podnijetog izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za prethodni period, većinom glasova prisutnih, isti su usvojeni. 

Zbor je, većinom glasova prisutnih građana, donio Odluku da Savjet MZ Stoliv broji 7 članova, i u isti, većinom glasova, izabrali: Vasilija Đurovića, Vinka Vujovića, Dragana Markovića, Marka Mihovića, Borislava Mustura, Daliborku Vujović i Miodraga Mustura. 

Na prvoj konstitutivnoj sjednici održanoj odmah nakon završetka Zbora, većinom  glasova, članovi Savjeta izabrali su Borislava Mustura za predsjednika Savjeta MZ Stoliv i Vinka Vujovića za zamjenika predsjednika. 

Izabran je i Nadzorni odbor, u sastavu: Grigorije Mihović, Luka Bulajić i Petar Čavor.