Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Program javne rasprave po Nacrtu Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede

29.09.2017.
Program javne rasprave po Nacrtu Odluke o posticajima u razvoju  poljoprivrede

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 25.09.2017.godine utvrdila Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede i stavila na javnu raspravu.PROGRAM JAVNE RASPRAVE1. Povodom Nacrta Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana,počev od 01. 10. 2017. godine.2. Nacrt Odluka će se objaviti na internet site-u Opštine Kotor www.opstinakotor.com i dostaviti mjesnim zajednicama Opštine Kotor.3. Javna rasprava za poljoprivredne proizvodjače,zainteresovane gradjane i predstavnike mjesnih zajednica održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor-skupštinska sala 06.10.2017. godine,sa početkom u 12,00h.4. Centralna javna rasprava će se održati u zgradi Skupštine Opštine Kotor-skupštinska sala 13.10.2017. godine sa početkom u 12,00h.5. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.6. Zainteresovana lica svoje predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na e-mail adresi - privreda@opstinakotor.com ili poslati na adresu Gradjanski biro za Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (Stari Grad 317, 85330 Kotor)v.d.S E K R E T A R-aBujišić Vladimir,dipl.ecc.PRILOG: Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede

17.04.2019. Download