Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NVO U SASTAV KOMISIJE NVO 2023

21.02.2023.

U skladu sa članom 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 39/17, 36/19, 54/19, 11/20), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje:

 

JAVNI POZIV

ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U SASTAV KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI

 

 1. Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Kotor, da predlože jednog predstavnika/cu u sastav Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu.

 

 1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju u sastav Komisije mora obavljati djelatnost shodno uslovima propisanim u članu 3. Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

 

 1. Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :
  • da je upisana u Registar nevladinih organizacija;
  • da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor;
  • da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;
  • da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ce organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

 

 1. Nevladina organizacija obavezna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi sljedeće dokaze :
  • kopiju Rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;
  • kopiju statuta organizacije;
  • dokaze o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini;
  • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da članovi/ice organa upravljanja nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ice organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

 

 1. Kandidat/kinja NVO za člana/icu Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove :
  • da ima prebivalište na teritoriji opštine Kotor;
  • da posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata;
  • da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;
  • da je državljanin/ka Crne Gore.

 

 1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju za člana/icu Komisije obavezna je da dostavi :
  • ovjerenu fotokopiju lične karte za kandidata/kinju kojeg/u predlaže;
  • biografiju kandidata/kinje sa dokazom o posjedovanju iskustva u izradi i realizaciji projekata;
  • izjavu kandidata/kinje da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;
  • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

 

 1. Iz jedne nevladine organizacije može biti imenovan samo jedan predstavnik/ca u sastav Komisije. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Komisije.

 

 1. Rok za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 03.03.2023. godine.

 

 1. Dokumentaciju za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije, koja je navedena u ovom javnom pozivu, nevladine organizacije dostavljaju Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije za NVO“ preko Građanskog biroa Opštine Kotor, kao i putem poštanske pošiljke na adresu: Stari grad 317, 85 330 Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI