Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJESTENJE BEDEMI

28.04.2023.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava posjetioce Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, da će od 01.maja ove godine, pored ulaza na Škaljarskoj pjaci (punkt II) u funkciji biti i ulaz na „Parilu“, iza crkve Blažene Ozane  ( punkt I ) i da će na istom početi naplata naknade za obilazak Kotorskih bedema i  tvrđave  Sveti Ivan.

U skladu sa Odlukom o upravljanju kulturnim dobrima i naknadi koja se plaća prilikom obilaska Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan, naknadu nijesu dužna plaćati lica koja su u sastavu političkih, privrednih, kulturnih, vjerskih i drugih delegacija u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i Opštini Kotor, lica koja imaju prijavljeno prebivalište na području Opštine Kotor, lica sa posebnim potrebama-invalidna lica, djeca mlađa od 10 godina, kao ni posjetioci koji vrše obilazak bedema u dane vjerskih praznika, a prema rasporedu Biskupskog ordinijata Kotor.

Naknada koja se plaća pri obilasku Kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan iznosi 8,00 eura.

Sve dodatne informacije možete dobiti u  Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, preko telefona 032-325-860 ili  putem službenog maila: prihodi@kotor.me                                                                                                                       

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

OPŠTINE KOTOR