Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

FINANSIRANJE REDOVNOG RADA POLITICKIH SUBJEKATA 2022.GODINA

04.07.2022.

U prilogu je dokumentacija: