Opština Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

VAZDUH U KOTORU: REGISTROVANA PREKORAČENJA GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore za jun 2024.godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-content/uploads/2024/07/Jun-2024.pdf , objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.   U periodu...

Saznajte više

ZAPOSLENI U OPŠTINI KOTOR UČESTVOVALI NA SPORTSKIM IGRAMA

Zaposleni u Opštini Kotor i ove su godine učestvovali na sportskim igrama Sindikata uprave i pravosuđa, koje su se održale u Bajinoj Bašti, od 20....

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

  OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 35kV “GRBALJ - PRŽNO” NA KAT.PARC. 447, 450 I 452 K.O. SUTVARA   Zaključkom...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJA ZA ZAKUPCE JAVNIH POVRŠINA -

Obavještavaju se zakupci javnih površina - terasa da mogu zaključiti ugovore za 2024.   SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE...

Saznajte više

POZIV KOTORSKIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Kotorski poljoprivredni proizvođači imaju priliku da besplatno učestvuju na ljetnjem sajmu "Najbolje iz Crne Gore", koji će se održati 18, 19. i 20. jula u...

Saznajte više