Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI OGLAS

23.10.2023.

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u jedinici lokalne samouprave daje

  O B A V J E Š T E N J E

Produžava se rok za prijavu na Javni oglas objavljen dana 12.10.2023. godine, za ugovorno angažovanje popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. – 15. novembra 2023. godine,  i sada glasi „zaključno sa  25. oktobrom 2023. godine“.

Svi zainteresovani učesnici/ce mogu se prijaviti najkasnije do navedenog datuma.

Obavještenje se daje zbog zahtjeva kandidata za dodatnim rokom u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.

Svi ostali uslovi iz Javnog oglasa ostaju neizmijenjeni.