Opština Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:   OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više

JAVNO OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

Shodno članu 8 Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjeklt raspolaganja je Opština Kotor, radi postavljanja privremenih objekata (“Sl...

Saznajte više

IZVJEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA U KOTORU ZA

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor, za januar 2023.godine možete pogledati na sledećem linku, objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.   Izvještaj...

Saznajte više

INFORMATIVNI SASTANAK SA POLJOPRIVREDNICIMA, RIBARIMA I MARIKULTURISTIMA

„U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17, od 07.12.2017., 010/20 od 12.03.2020.) Opština Kotor će...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/23- 4572 od 28.02.2023. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o linijskom gradskom I prigradskom...

Saznajte više