news image

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

22.06.2021.

Obavještavamo građane opštine Kotor da će toplo zamagljivanje sa zemlje (uništavanje letećih formi komaraca) početi 2. i .3 jula . Radiće dvije ekipe i to: - 2. jula ekipa...

OPŠTINA KOTOR - LUČE DODIJELJENE U DIJELU OJU `MUZEJI` KOTOR

15.06.2021.

Povodom loše namjere mnogih da današnju dodijelu diploma stave u politički kontekst, pozivam ih da se upoznaju sa starijom i novijom istorijom Grada.Crkva Svetog Pavla...

DODJELA DIPLOME LUČA MATURANTIMA I POLUMATURANTIMA

15.06.2021.

Predsjednik Opštine Kotor danas je u crkvi Svetog Pavla svečano dodijelio diplome Luča i prigodne poklone maturantima i polumaturantima koji su završili školsku godinu najboljim...

LOKALNE SAMOUPRAVE NEZAOBILAZAN PARTNER VLADI U PROCESU PRISTUPANJA EU

11.06.2021.

„Na lokalnom nivou sprovode se važne državne politike, kao što je politika zaštite životne sredine i očuvanja prirode, ili saobraćajna politika. U tom dijelu, posebno...

REALIZOVANA IZGRADNJA POČETNE FAZE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE NA LOKALITETU RTA TRAŠTE

11.06.2021.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, je danas u okviru realizacije ''Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnju komunalne infrastrukture...

JOKIĆ DOMAĆIN SASTANKA CEDISA I PREDSJEDNIKA PRIMORSKIH OPŠTINA

04.06.2021.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić i izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, organizovali su sastanak sa predsjednicima primorskih opština. Sastanku su osim Jokića i Čađenovića sa...

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-8941 od 18.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV sa priključnim...

Saznajte više

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više

ZBOR GRAĐANA MZ RISAN

Na platou ispred OŠ “Veljko Drobnjaković” u Risnu održan je u nedjelju 13.06.2021.godine u 18.30 časova Zbor građana MZ Risan.Na dnevnom redu bile su četiri...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU RASPRAVU - NACRT

PROGRAM JAVNE RASPRAVE Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-8460 od 10.06.2021. godine, utvrdio je Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini...

Saznajte više