Opština Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DONATORSKO VEČE U KABAREU

Inicijativu naših sugrađanki i muzičarki Sanje i Mije da okupe umjetnike i svi skupa poklone Kotoru program u formi kabarea podržali su  Opština Kotor, Kulturni centar...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-3558 od 26.02.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacija sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju vodovodnog i...

Saznajte više

ZBOROVI GRAĐANA U MZ VRANOVIĆI, RADANOVIĆI I GLAVATIČIĆI-BIGOVA

Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat  za opštu upravu Opštine Kotor, kao...

Saznajte više

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je preduzeće „EXPO COMMERCE” d.o.o. Kotor podnijelo...

Saznajte više

ODRŽAN ZBOR GRAĐANA U MJESNIM ZAJEDNICAMA STOLIV

U Domu kulture „Niko Bilafer“ u Stolivu, u ponedjeljak  19.02.2024.godine u 17 časova, održan je Zbor građana MZ Stoliv, za izbor novih organa upravljanja. Na Zboru...

Saznajte više