Opština Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZAPOSLENI U OPŠTINI KOTOR UČESTVOVALI NA SPORTSKIM IGRAMA

Zaposleni u Opštini Kotor i ove su godine učestvovali na sportskim igrama Sindikata uprave i pravosuđa, koje su se održale u Bajinoj Bašti, od 20....

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

  OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 35kV “GRBALJ - PRŽNO” NA KAT.PARC. 447, 450 I 452 K.O. SUTVARA   Zaključkom...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJA ZA ZAKUPCE JAVNIH POVRŠINA -

Obavještavaju se zakupci javnih površina - terasa da mogu zaključiti ugovore za 2024.   SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE...

Saznajte više

POZIV KOTORSKIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Kotorski poljoprivredni proizvođači imaju priliku da besplatno učestvuju na ljetnjem sajmu "Najbolje iz Crne Gore", koji će se održati 18, 19. i 20. jula u...

Saznajte više

ARHUS KARAVAN U KOTORU - PROMOCIJA ZAKONA

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa pet Arhus centara u Crnoj Gori, pokrenuli ’’Arhus karavan’’,...

Saznajte više

JAVNA RASPRAVA I PROGRAM BEDEMA ZA 2024. GODINU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-13798 od 20.06.2024. godine, utvrđen je Nacrt Programa očuvanja i valorizacije kotorske fortifikacije za 2024 godinu i stavljen na javnu...

Saznajte više

JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-13797 od 20.06.2024. godine, utvrđen je Nacrt Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2024 godinu i stavljen na javnu raspravu...

Saznajte više