Opština Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZBOR GRAĐANA MZ DOBROTA 2

Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat  za opštu upravu Opštine Kotor, kao...

Saznajte više

JAVNA RASPRAVA - NACRT LOKALNOG PROGRAMA SOCIJALNOG STANOVANJA

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19)...

Saznajte više

ODLOŽEN ZBOR MZ PERAST

  OBAVJEŠTENJE   Zbog građana MZ Perast, koji je bio zakazan za četvrtak 09.05.2024.godine, nije održan zbog nedostatka kvoruma. Prisutnih  punoljetnih građana/ki sa prebivalištem na području MZ...

Saznajte više

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU

Na osnovu člana 26 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (»Sl.list CG-opštinski propisi«, broj 46/19), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje...

Saznajte više

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O

  Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, Nosilac...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANIM ZBOROVIM ZA IZBOR NOVIH

Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor, kao...

Saznajte više