header image

JAVNA RASPRAVA - Zaključak o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

19.11.2015.
blog image

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 16. 11. 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK 

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu.
2. Navedeni Nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.
3. Učesnici javne rasprave će svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljatiStručnoj Službi Skupštine Opštine Kotor.

PRILOG: Nacrt Odluke izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

Broj: 11-16571 
Kotor; 16. 11. 2015. godine 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNIK,

Nikola Bukilica, s. r.

18.04.2019. Download