Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobracaj eng

JAVNI POZIV za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvodjača u Opštini Kotor za 2017 godinu

1.Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva...

Read more 08.12.2017.

REPORT ON PUBLIC DISCUSSION BASED ON THE DRAFT DECISION ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Following the establishment of the Draft Decision on incentives for the development of agriculture by the Secretariat for Entrepreneurship Development, Utility Affairs and Traffic of...

Read more 27.10.2017.

Program javne rasprave po Nacrtu Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 25.09.2017.godine utvrdila Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede i stavila na javnu raspravu.PROGRAM JAVNE RASPRAVE1. Povodom Nacrta...

Read more 29.09.2017.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o auto-taxi prevozu

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 20. 07. 2015. godine, otvorena Javna rasprava povodom :Nacrta Odluke o auto-taxi prevozuJavna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno...

Read more 20.07.2015.