Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javna rasprava - Nacrt Odluke o auto-taxi prevozu

20.07.2015.
Javna rasprava - Nacrt Odluke o auto-taxi  prevozu

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 20. 07. 2015. godine, otvorena Javna rasprava povodom :Nacrta Odluke o auto-taxi prevozuJavna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno sa 18. 08. 2015. godine.Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, a sve bliže informacije mogu dobiti u kancelarijama br.30 – iii sprat - zgrada Opštine.S E K R E T A RZoran Stanković, dipl.ing.