header image

Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava

11.06.2014.
blog image

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 28. 05. 2014. godine, donijela jeZAKLJUČAK1. Utvrđuju se Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava.2. Navedeni Nacrt stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.3. Učesnici javne rasprave će svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati Službi zaštite i spašavanja.Broj: 11-7345Kotor; 28. 05. 2014. godineSKUPŠTINA OPŠTINE KOTORPREDSJEDNIK,Nikola Bukilica