header image

O B A V J E S T E NJ E VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA

29.10.2015.
blog image

OBAVJEŠTAVAJU SE DRŽAOCI KUĆNIH LJUBIMACA o uslovima I načinu držanja kućnih ljubimaca propisanih   Odlukom o kućnim ljubimcima na teritoriji opštine Kotor.  

Upozoravaju se držaoci kućnih ljubimaca da su u obavezi držati kućne ljubimce kako nalažu odredbe  Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji opštine Kotor.Ukoliko se subjekat nadzora zateče da drži kućnog ljubimca u suprotnosti sa odredbama citirane Odluke Komunalna policija postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Članom 4. citirane Odluke propisano je : Nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca na balkonima I terasama stambenih zgrada.

Članom 5.iste Odluke je propisano:Držalac mora psa držati u posebno ograđenom prostoru ili kućici- vezanog na lancu dužine ne manje od 3 m, tako da ne može ugroziti niti lavežom uznemiriti prolaznike,stanare stambene zgrade.Držalac je dužan odmah očistiti, oprati i po potrebi dezinfekovati zajednički prostor u stambenoj zgradi..

Čl. 6 je propisano:Slobodno kretanje pasa je dozvoljeno u sljedećim slučajevima : kad su u posebno označenim i određenim prostorima za tu namjenu i sa obaveznom korpom na njušci.

Čl.7.iste Odluke je naglašeno: IZVOĐENJE I ŠETNJA PSA NA JAVNOJ POVRŠINI DOZVOLJAVA SE UZ KORIŠĆENJE POVODCA.Prilikom izvođenja I šetnje psa,držalac je obavezan da sa sobom nosi pribor radi uklanjanja izmeta psa sa javne površine.Držalac je dužan odmah očistiti javnu površinu koju kućni ljubimac zagadi.

Čl.8.navedene Odluke propisano je :Nije dozvoljeno kućne ljubimce uvoditi u javne objekte I  ustanove, pijace, groblja, dječija igrališta, bazene , javna kupališta,sportske terene...kao I druge javne površine sa postavljenim znakom sa precrtanim likom psa.

 

POŠTOVANI GRAĐANI POŠTUJTE ODREDBE ODLUKE O DRŽANJU KUĆNIH LJUBIMACA.

 

KOMUNALNA POLICIJA

OPŠTINE KOTOR