header image

Obavještenje za vlasnike ugostiteljskih objekata

10.12.2014.
blog image

Obavještavamo Vas da je čl.3 Odluke o radnom vremenu propisano zimsko radno vrijeme od 1. oktobra. do 30.aprila u interval od 06:00 do 23:00 časova, a za dane petak i subotu od 06:00: do 01:00 časova.Takođe Vas obavještavamo da je Odlukom o zaštiti od buke propisano sljedeće:Čl.3Angažovanje žive muzike, je moguće sa i bez električnog ozvučenja. Živa muzika sa električnim ozvučenjem može se izvoditi u zatvorenim prostorijama ugostiteljskog objekta i na terasama van Starog grada u vremenu od 17:00 -24:00 časova, sa jačinom zvuka do 50 decibela.Čl.5Reprodukcija muzike preko audio i video uređaja i drugih zvučnih uređaja za emitovanje muzike u ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima može se emitovati u vremenu od 09:00-15:00 i od 17:00 do 24:00 sata, sa jačinom zvuka do 50 decibela.Uređaji za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama moraju se isključivo nalaziti u poslovnoj prostoriji.Čl.11Odobrenje za izvođenje i reprodukciju muzike u ugostiteljskom objektu i drugim poslovnim objektima izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove privrede. Odobrenje za izvođenje muzike izdaje se za tekuću godinu.Čl.17Ako se muzika izvodi ili reprodukuje bez odobrenja nadležnog organa i ako se uređaji za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama nalaze van poslovne prostorije, komunalni inspektor zabraniće dalje izvođenje ili reprodukciju muzike donošenjem Rješenja, sa nalogom za uklanjanje muzičkih uređaja i pokrenuti prekršajni postupak kod nadležnog organa za prekršaje.Komunalna policija Opštine Kotor će u narednom periodu preduzeti pojačane službene radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, a u smislu potpune primjene gore navedenih Odluka.