header image

Održan Zbor građana u MZ Morinj

30.05.2016.
blog image

U petak, 27.05.2016.godine u MZ Morinj održan je Zbor građana. Na dnevnom redu su bile teme iz komunalne i infrastrukturne  oblasti, kao i razrješenje starih i imenovanje novih članova Savjeta MZ .  Na brojna pitanja prisutnih građana i rukovodstva MZ odgovarali su Glavni administrator Opštine Kotor Petar Abramović, direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Ivo Magud, Sekretarka Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Slavica Vojinović, tehnički direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor Velimir Dragić i predstavnik Javnog komunalnog preduzeća Kotor Đorđije Lazović. Ispred Sekretarijata za opštu upravu, kao nadležnog za rad mjesnih zajednica, Zboru je prisustvovala Olivera Radonjić.

Predsjednik MZ Morinj Željko Uljarević upoznao je prisutne sa velikim brojem zahtjeva koje je ova mjesna zajednica u protekle tri godine uputila nadležnim opštinskim službama, a koji su u potpunosti ili djelimično riješeni, ili se na njihovu realizaciju još čeka. Najveći akcenat je stavljen na problem vodosnabdijevanja, na izgradnju trotoara na potezu Lipci-Morinj i Morinj-Kostanjica, postavljanje većeg broja kontejnera i kanti za smeće. Takođe, ukazano je na problem održavanja obalnog dijela , tj.košenje i održavanje ne samo trase uz put, nego i dijela do morske obale, uređenje i sanacija puta do praistorijskih crteža u pećini u Lipcima, izgradnja trafostanice u Morinju, uređenje autobuskog stajališta u Kostanjici, problemi sa slabim pritiskom vode i čestim nestancima struje i padom napona, sanacija stare kaldrme prema crkvi, mogućnost izmjene i dopune DUP-a Morinj, Strp i Lipci. Građani su se takođe interesovali oko visine uloženih sredstava od strane Direkcije za uređenje i izgradnju u MZ Morinj, a shodno visini naplaćenih komunalija sa tog područja, o čemu ih je direktor Direkcije Ivo Magud detaljno izvijestio.

Izabrana su i dva nova člana Savjeta MZ Morinj, Rade Damjanović i Dragan Pavlović, umjesto dosadašnjih Marka Vukasovića i Kristine Pavlovićm, koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev.