header image

KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU

13.12.2017.
blog image

Predmet ovog konkursa je dodjela linije za  prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju prema utvrđenom Planu linija i Redu vožnje.Prilog: Dokumentacija