header image

Secretariat of culture, sports and social activities

UGOVORI NA OSNOVU ODLUKE KOMSIJE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA I INDIVIDUALNIH SPORTISTA (BROJ: 01-20385/1 OD 26.12.2017. GODINE).

Obavještavamo javnost da se sa dolenavedene adrese od sada mogu preuzeti ugovori. Prilog: Ugovori na osnovu odluke komisije o raspodjeli sredstava za nevladine organizacije ...

Read more 15.03.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2019-2022 GODINE.

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima...

Read more 12.03.2018.

RADIO KOTOR UGOVOR, 02.03.2018

Obavještavamo javnost da se sa dolenavedene adrese od sada može preuzeti dokumentacija iz ugovora. Prilog: Radio Kotor dokumentacija ...

Read more 02.03.2018.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA U OPŠTINI KOTOR ZA 2018. G.

Pozivaju se svi individualni sportisti sa sjedištem u opštini Kotor da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju individualnih sportista u...

Read more 01.03.2018.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2018. G.

Pozivaju se svi organizatori sportskih manifestacija sa sjedištem u opštini Kotor (sportski klubovi, udruženja) da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih...

Read more 01.03.2018.

OBAVJEŠTENJE - INFO DAN I OBUKA “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM” 2018

Obavještavamo sve zainteresovane nevladine organizacije da će se Info dan kao i obuka “Upravljanje projektnim ciklusom” u odnosu na Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava...

Read more 28.02.2018.

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM 26.02.2018

Opština Kotor i UNDP, u okviru projekta ReLOaD, pozivaju nevladine organizacije iz Kotora i sa teritorije Crne Gore na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom``, koja će biti...

Read more 26.02.2018.

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna...

Read more 23.02.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija i individualnih sportista

Na osnovu člana 9 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 50/17),...

Read more 09.01.2018.

Javni poziv za izbor najboljih u sportu za 2017. god.

U skladu sa članom 26 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br....

Read more 19.12.2017.