header image

Secretariat of culture, sports and social activities

OBAVJESTENJE - Registar amaterizma u opštini Kotor

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti priprema registar amaterizma u opštini Kotor.Pozivamo amaterska društva koja djeluju u oblasti kulture, kao što su klape, pjevačka,...

Read more 29.03.2017.