header image

Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama 2017. god.

15.12.2017.
blog image

Raspodjela sredstava NVO realizovana je primjenom kriterijuma propisanih Odlukom o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. List CG – opštinski propisi, broj 39/17“), navedenim prioritetima u ovogodišnjem Konkursu objavljenom 19.09.2017. god. broj 07-14486, koristeći tokom rada Pravilnik o radu Komisije (usvojen14.11.2017.god.)  i bodovnu listu tj. Kriterijume za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Konkurs za raspodjelu sredstava nvo i Kriterijume za eliminaciju projekata prijavljenih na Konkurs za raspodjelu sredstava NVO. PRILOG: Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama 2017 godina                 Bodovna lista odobrenih projekata