header image

Secretariat for general administration

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 19.01.2016.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 12.12.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Pobjeda” za potrebe...

Read more 15.01.2016.

Datum provjere sposobnosti (za Stručnu službu predsjednika opštine 30.12.2015.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu koji je objavljen na oglasnoj tabli organa lokalne uprave i web sajtu Opštine...

Read more 27.12.2015.

Poništavanje sledećih Javnih oglasa

Opština Kotor vrši poništavanje sljedećih Javnih oglasa, koji su objavljeni 09.12.2015.godine u dnevnim novinama “Dan”:...

Read more 27.12.2015.

Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa lokalne uprave

Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor na osnovu člana 30. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kotor (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi”...

Read more 09.12.2015.

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 11.12.2015.godine)

Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 18.11.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Dan” za potrebe...

Read more 08.12.2015.

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 09.12.2015.godine)

Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 18.11.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Dan” za potrebe...

Read more 07.12.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo I prostorno planiranje )

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu, koji je Opština Kotor 15.10.2015.godine, za potrebe Sekretarijata za urbanizam građevinarstvo I...

Read more 10.11.2015.

Izvještaj sa VII skupa Matičara Crne Gore

U Budvi je u četvrtak, 29.oktobra 2015.godine, u hotelu „Mogren”, održan VII po redu skup Matičara Crne Gore, na kojem su učestvovali i predstavnoci naše...

Read more 03.11.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za opštu upravu 28.10.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 28. 10..2015.godine objavila za potrebe Sekretarijata za opštu...

Read more 23.10.2015.

Datum provjere sposobnosti (za Stručnu službu predsjednika opštine 22.10. 2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Pobjeda” 26.09.2015.godine za prijem...

Read more 19.10.2015.