Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove 21.06.2016 g.)

16.06.2016.
 Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove 21.06.2016 g.)

Datum provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto Samostalni savjetnik III-dipl. pravnik, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove zakazana je za 20.06.2016.godine.Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 28.05.2016.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, a koji je zaključen 14.06.2016.godine, održati dana 21.06. 2016.godine (ponedjeljak) u 9:00 h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.
Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi javni oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);
- Provjera posebnih vještina poznavanje rada na računaru (word) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine;
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Lista kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

• KOVAČEVIĆ TINA
• LUČIĆ RADMILA

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).