Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Secretary for entrepreneurship development, utilities and transportation

KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU 2018

1. Predmet ovog konkursa je dodjela linije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju prema utvrđenom Planu linija i Redu vožnje: Prilog: Linije - Grupa...

Read more 18.04.2018.

KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU

Predmet ovog konkursa je dodjela linije za  prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju prema utvrđenom Planu linija i Redu vožnje.Prilog: Dokumentacija...

Read more 13.12.2017.

OBAVJESTENJE - JAVNI POZIV za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvodjača u Opštini Kotor za 2017 godinu

1.Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva...

Read more 08.12.2017.

Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 25.09.2017.godine utvrdila Nacrt Odluke o posticajima u razvoju poljoprivrede i stavila na javnu raspravu.PROGRAM JAVNE RASPRAVE1. Povodom Nacrta...

Read more 29.09.2017.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Poštovani sugrađani,Opština Kotor je donijela odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar...

Read more 18.09.2015.

STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KOTORA

OPŠTI REZIME: Gradski transportni sistem sa svojim performansama (efikasnost, kapacitet, brzina), tehnologijom, kvalitetom, troškovima (investicija i eksploatacije) i uticajem na životnu sredinu, predstavlja jedan od...

Read more 16.09.2015.

Nacrt odluke o auto-taxi prevozu

Nacrt odluke o auto-taxi prevozu...

Read more 28.07.2015.

OBAVJEŠTENJE - JAVNA RASPRAVA - SAOBRACAJ

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 02. 07. 2015. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM : 1. NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA...

Read more 07.07.2015.