header image

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE U ZAKUP NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE POKRETNIH KUĆICA

13.12.2018.
blog image

U prilogu je Ponovljeni Javni Poziv za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica.Prilog: Ponovljeni Javni Poziv Broj 5/18