header image

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

15.11.2018.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018.godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019. godinu. Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu.Prilog :- PROGRAM JAVNE RASPRAVE- NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2019 GODINU

17.04.2019. Download

17.04.2019. Download