Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javna rasprava - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti

17.11.2015.
Javna rasprava - Nacrt Odluke o porezu na  nepokretnosti

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu i rokovima placanja turisticke takse. Nacrti Odluka stavljaju se na javnu raspravu.PROGRAM JAVNE RASPRAVE1. Povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu i rokovima placanja turisticke takse organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana,počev od 16.11.2015.godine.

2. Nacrti naznačenih Odluka će se objaviti na internet site-u Opštine Kotor www.opstinakotor.com i dostaviti mjesnim zajednicama Opštine Kotor.
3. Javna rasprava za predstavnike mjesnih zajednica održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor-skupštinska sala 25.11.2015.godine,sa početkom u 10h
4. Centralna javna rasprava će se održati u zgradi Skupštine opštine Kotor-skupštinska sala 26.11.2015.godine sa početkom u 17h.
5. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za lokalne prihode,budžet I finansije.
6. Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na e-mail adresi prihodi@opstinakotor.com , tax@opstinakotor.com ili poslati na adresu Gradjanski biro za Sekretarijat za lokalne prihode,budžet I finansije (Stari Grad 317, 85330 Kotor).

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE , BUDZET I FINANSIJE

 

PRILOG

Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti.

- Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi.

- Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse.

17.04.2019. Download

17.04.2019. Download

17.04.2019. Download