header image

Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

15.10.2014.
blog image

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kotor i istu uputila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 15.10.2014.g. i trajaće do zaključno sa 29.10.2014.g.Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti putem e-maila Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet I finansije: prihodi@opstinakotor.com ili pisanim putem preko Građanskog biroa.Prilog: Odluka o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kotor