Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

The draft - Decision on local administrative fees

31.12.2013.
The draft - Decision on local administrative fees

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor.Javna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno sa 27.01. 2014. godine.Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti sekretarijatu za opštu upravu opštine kotor, a sve bliže informacije mogu dobiti u kancelariji br. 13 - i sprat - zgrada opštine kotor, stari grad br. 317.