header image

Zaključak - Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje bespravnih objekata

31.01.2018.

Na osnovu člana 50, a u vezi sa članom 33 stav 1 Statuta opštine Kotor (

18.04.2019. Download

18.04.2019. Download