Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Ispravka

10.02.2014.
Ispravka

Vrši se ispravka objavljenog I put Javnog poziva za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem (aukcijom) dana 12. 02.2014 god, zbog tehničkih grešaka nastalih prilikom obavljivanja i to samo u dijelu Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja( aukcija) odnosno termin otvranja ponuda pa isti glasi „ Prodaja predmeta aukcije izvršiće se usmenim javnim nadmetanjm (akucija) u prostorijama Opštine Kotor na II-spratu, Sala za sastanke, dana 02.03.2015 god.“Ostali dio Javnog poziva ostaje nepromijenjen.