Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za kulturu, sport i drustvene djelatnosti eng

Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor (2016-2020)

Program Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor (2016-2020)...

Read more 08.05.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor (2016-2020)

Program javne rasprave Lokalni  plana za razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Kotor...

Read more 28.04.2017.

Obavjestenje o javnoj diskusiji - CRNVO

Obavjestenje mozete preuzeti sa ovog linka....

Read more 26.04.2017.

Program Javne rasprave o Nacrtu Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za NVO

Program Javne rasprave o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama...

Read more 18.04.2017.

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Nacrt odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama...

Read more 18.04.2017.