Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje eng

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Read more 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV MORINJ SA UKLAPANJEM U SN I NN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13797 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju  DTS 10/0,4 kV Morinj sa uklapanjem u SN...

Read more 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE P0 NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING" SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018 godine, utvrđen је Nacrt  Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering" sa uklapanjem...

Read more 18.09.2018.

Javna Rasprava po Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta - Žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-5723/16 od 26.05.2016.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta-žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan i...

Read more 05.05.2016.

Objave - Urbanizam 24.02.2016

Objave možete preuzeti sa ovih adresa:Bigova BayDobriša Radomir KubasiIso BuildingSaobraćajnica Risan...

Read more 24.02.2016.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKTA POSLOVNO-STAMBENE ZONE ŠKALJARI I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNO-STAMBENE ZONE ŠKALJARI

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-660 od 22.01.2016.godine, utvrđen je Nacrt Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15...

Read more 22.01.2016.

Nacrt Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore i Nacrt Izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da će se u periodu od 26.01.2016. do 26.02.2016. godine, održati JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje...

Read more 22.01.2016.

Javna Rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna DUP-a Nerin i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP Nerin

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će...

Read more 22.07.2015.

JAVNA RASPRAVA - Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 15.06.2015. godine, održatiJAVNA RASPRAVAo Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ...

Read more 26.05.2015.

Javna Rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna DUP-a MOorinj i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune DUP-a Morinj

Broj: 0303-4798Kotor, 14.04.2015. godineOBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP-a MORINJ I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE...

Read more 14.04.2015.